Clinical Health Promotion Centre

WHO Collaborating Centre: Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion

Alcohol/Drugs - Tobacco - Nutrition - Physical Activity - Co-morbidity

Clinical Health Promotion Centre

WHO Collaborating Centre: Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion

Alcohol/Drugs - Tobacco - Nutrition - Physical Activity - Co-morbidity

Study on schoolchildren's health in Sweden published

Results show that physical and mental health of schoolchildren in high-risk areas was perceived as worse than that of children in low-risk areas.

 The aim of the study was to investigate Swedish school nurses’ perceptions of schoolchildren’s health. The study is based on two national surveys, 2005 and 2015. Pernilla Garmy, Post doc at the WHOCC is one of the authors. http://jsn.sagepub.com/content/early/2016/11/08/1059840516676876.abstract

About Pernilla Garmy http://www.med.lu.se/hv/kchv/medarbetare/pernilla_garmy

Interview on sleep and media habits in schoolaged children on the local radio nov 11 2016.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

 

På svenska/ in Swedish:

Studien om skolbarns hälsa ur skolsköterskans perspektiv är nyligen publicerad i vetenskapliga tidskrift. Studien baseras på två nationella enkäter som skickats ut till skolsköterskorna i Sverige 2005 och 2015. I utsatta områden med lägre socioekonomisk status uppfattade skolsköterskorna elevernas fysiska och psykiska hälsa som sämre. Vanliga orsaker för flickors spontana besök hos skolsköterskan var huvudvärk eller stressrelaterade besvär, medan de vanligaste orsakerna för pojkarnas besök var idrottsskador, olycksfall och andra fysiska skador.  Studien är genomförd med forskare från Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Nästa steg är att elevhälsan ska fortsätta verka för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos skolbarn, samt minska skillnader i hälsa hos barn och ungdomar beroende på bostadsområde. I detta arbete är skolsköterskan en viktig aktör eftersom skolsköterskan träffar och har hälsosamtal med alla skolbarn. Skolsköterskans dokumentation och statistik kan användas i detta arbete för att bättre kunna fördela samhällets insatser där de behövs mest. 

Ellertsson AS,  Garmy P,  Clausson EK. (2016) Health Among Schoolchildren From the School Nurse’s Perspective. The Journal of School Nursing, first published on November 8, 2016 as doi:10.1177/1059840516676876 Länk till artikeln: http://jsn.sagepub.com/content/early/2016/11/08/1059840516676876.abstract