Clinical Health Promotion Centre

WHO Collaborating Centre: Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion

Alcohol/Drugs - Tobacco - Nutrition - Physical Activity - Co-morbidity

Clinical Health Promotion Centre

WHO Collaborating Centre: Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion

Alcohol/Drugs - Tobacco - Nutrition - Physical Activity - Co-morbidity

Patients with high genetic risk can reduce risk with life style changes

Many see genetic risk as an unevitable fate, but for cardiovascular disease it does not seem to be the case. A new study shows clearly that even those with high genetic risk can reduce risk with life style changes to the same level as for people with low genetic risk. It is possible to change the course of genetic risk – that is the truth! http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605086  

In Swedish

Hälsosam livsstil kompenserar för genetisk risk för hjärtsjukdom

Isabel Drake, med dr, epidemiolog, Olle Melander, professor, överläkare,Marju Orho-Melander, professor, samtliga institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus, Malmö har nyligen publicerat en studie. I studien ses tydligt att även den som har hög genetisk risk med livsstilsförändringar kan minska risken till i princip motsvarande nivå som för personer med låg genetisk risk. Många ser genetisk risk som ett oundvikligt öde, men för hjärt–kärlsjukdom verkar så inte vara fallet.